A 19V-3.95A

Adaptor Đầu 2.5 Dây Số 8 A 19V-3.95A

Danh mục:

09038333870