A 19V5-4.74A

Adaptor Đầu 2.5 Dây Số 8 A 19V5-4.74A

Danh mục:

09038333870